Obchodní podmínky

1. Právnická osoba


NODE MORAVA s.r.o.
U Staré elektrárny 291/11
71000 Ostrava, Slezská Ostrava


IČO: 27797911
DIČ: CZ27797911

Společnost zapsána Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka číslo 52106

Základní kapitál: 200.000 Kč
Bankovní spojení: 2679399001/5500 , Raiffaisenbank, pobočka Ostrava

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek v souladu se zákonem č. 89/2012
 
2. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo emailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu požadovaných kusů), cena za zboží, cena přepravy, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží v místě provozovny (výdejního místa), popřípadě na smluveném místě. Toto datum musí být současně uvedeno na faktuře, či jeném daňovém dokladu, který sloužá zároveň jako záruční list.

3. Storno objednávky - provozovna
Storno objednávky ze strany kupujícího:

- Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Nevyzvednutí zásilky zákazníkem.
Pokud úmyslně nepřevezmete zaslanou zásilku od přepravní služby, nebo České pošty, dostáváte se do našeho interního seznamu tzv. "dlužníků". V budoucnu si vyhrazujeme právo takového zákazníka odmítnout a jeho další případnou objednávku smazat, nebo trvat na platbě převodem. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění Vám vznikla povinnost předmět koupě, v souladu se smlouvou, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Pokud zboží bez důvodu nepřevezmete, jsme nuceni vymáhat na Vás dlužnou částku za poštovné a balné, které činí 140 Kč pro ČR, 290 Kč pro Slovensko (viz způsob odběru v košíku). Tato pohledávka bude v případě neuhrazení podstoupena třetí společnosti, nebo bude řešena právní cestou.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

- bez udání důvodu (Nevztahuje se na zboží, které se vyrábí na zakázku.Uuvedení informace, že se jedná o zakázkovou výrobu je vždy uvedeno v detailním popisu produktu.),

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (více v dalších bodech). V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

- Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt .

- K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi .V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)
Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případe nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

5. Dodací podmínky
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Předpokládaná doba dodání je zákazníkovi avizována před provedením jeho objednávky, proto jejím provedením akceptuje avizovanou dobu dodání.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího, a to jako uvedení adresy dodání zákazníkem při provádění objednávky přes zásilkový obchod, popř. po dohodě na provozovně firmy. Zpravidla je doprava zajištěna kurýrní službou, popřípadě po dohodě se zákazníkem je možnost zboží zaslat speciálně vybraným dopravcem. V případě dobírkových balíků je využívána služba společnosti DPD/PPL, kdy zákazník platí za zboží při jeho převzetí. Doporučuje se, pokud je to možné, si zboží ihned při převzetí zkontrolovat, jelikož pak jsou těžce uznatelné a dokazatelné škody způsobené při přepravě. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a Slovensku. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Při objednání zboží v hodnotě nad 5000 Kč včetně DPH je doprava zdarma, není-li dohodnuto se zákazníkem jinak. Při nižší celkové hodnotě objednávky činí dopravné 140 Kč včetně DPH(DPD/PPL). V případě zasílaní zboží na Slovensko, je vždy účtována cena dopravy 290 Kč a to i v případě překročení částky 5000 Kč s DPH.

6. Dodatečné změny v údajích
Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou ve vyjímečných případech zpoplatněny částkou 50 Kč bez DPH (předem po dohodě se zákazníkem). Sazba se týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou, tj. doplnění IČO a DIČ na fakturu apod. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku. Tato částka je zpravidla požadována až v případě, že je nutné zaslat expres daňový doklad poštou či jinak. Zpravidla není nikdy tento poplatek účtován, jelikož všechny změny jsou provedeny ještě před samotným odesláním zboží.

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka
Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamační podmínky nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.

8. Ochrana osobních dat
Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu (pouze v případě Vašeho souhlasu). Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový zásilkový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

9. Prodej a platba za zboží
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto v hotovosti na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost), bankovním převodem nebo u firem fakturou a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků. 

10. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností NODE MORAVA s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si NODE MORAVA s.r.o. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.shop-airsoft.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Reklamační podmínky

1. Odpovědnost za vady zboží a záruka
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,

- přiměřeným snížením kupní ceny,
- náhradním dodáním zboží,

- odstoupením od kupní smlouvy, nejsou-li 3 výše uvedené možnosti možné.

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne prodávající, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.
2. Postup reklamace
Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:
Před samotným zahájením reklamačního procesu ze strany kupujícího kontaktujte prodávajícího emailem nebo telefonicky o vzniklém problému.
Je pravidlem, že 90 % reklamací a stížností lze rychle vyřídit ke vší spokojenosti pouze po telefonické domluvě. Tzn. zasláním ihned nového náhradního dílu, popř. okamžitou opravou poškozeného zboží.
V případě, že nedojde ke shodě, prosíme o následující postup:
Proveďte zápis o škodě s přesným popsáním vady, specifikaci čísla prodejního dokladu. Zašlete zboží na adresu požadovanou prodávajícím. Ve vlastním zájmu, prosíme, zasílejte reklamované produkty určené prodávajícímu na přesnou adresu provozovny, aby došlo ke zkrácení doby reklamace. Zboží zasílejte v obalu vyhovujícím pro zásilkovou přepravu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do naší provozovny.
3. Neoprávněná reklamace zboží
Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením autorizované servisní organizace dané značky.

Přejeme příjemný nákup

Tým spolupracovníků www.shop-airsoft.cz

http://www.shop-airsoft.cz/img/airsoft.jpg
http://www.shop-airsoft.cz/img/slevy.jpg
http://www.shop-airsoft.cz/img/strelivo.jpg
http://www.nozik.cz/img/vystroj_vyzbroj.jpg